Sinds 1999 vormen het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel, het Sint-Godelieve-instituut, het Sint-Theresiacollege en het Virgo Sapiensinstituut samen de "Netoverschrijdende scholengemeenschap van het katholiek secundair onderwijs Noordwest-Brabant".

Onze scholen hebben natuurlijk al een hele traditie in de regio. We schetsen kort hun geschiedenis.

In 1837 stuurt de congregatie van de zusters Ursulinen, op vraag van toenmalig pastoor Cruckx, vanuit het klooster van Melsbroek drie zusters naar Londerzeel om er te starten met wat toen een "school voor kleine meisjes" genoemd werd. Snel komt daar een internaat bij en in het begin van de vorige eeuw, zeker voor de eerste wereldoorlog, was er hier al sprake van middelbaar onderwijs.

In de annalen vinden we een bont allegaartje van zeer diverse benamingen van studierichtingen: van kantschool naar handelswetenschappen, snit en confectie, muziekonderwijs, landbouw en huishoudkunde, voeding-verzorging, familiale hulp, moderne humaniora met een economische afdeling en een wetenschappelijke B, tot in 1989 het Virgo Sapiensinstituut, bij de invoering van het eenheidstype, grotendeels zijn huidige structuur zal krijgen.
Vandaag biedt Virgo Sapiens een gevarieerd aanbod van studierichtingen in de drie onderwijsvormen :
een eerste graad met in de A-stroom: een keuze tussen Latijn, moderne wetenschappen en sociale en technische vorming,
in de B-stroom een 1e leerjaar B en het beroepenveld mode/ verzorging en voeding. In de onderwijsvorm ASO biedt Virgo Sapiens in de tweede graad de studierichtingen Latijn, economie en wetenschappen aan, in de derde graad de studierichtingen Latijn-wiskunde, Latijn-moderne talen, economie-moderne talen, economie-wiskunde, moderne talen-wetenschappen en wetenschappen-wiskunde,
In de onderwijsvorm TSO de studierichting sociale en technische wetenschappen,
in de onderwijsvorm BSO de studierichting verzorging.

In 1893 stichtten de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën een klooster en een lagere school in het centrum van Kapelle-op-den-Bos. In de jaren veertig werd daar een negende, een tiende en een elfde leerjaar aan toegevoegd. Deze vormden feitelijk een beroepsopleiding in snit en naad en een kantooropleiding in dactylo en stenografie.
In 1958 werd deze uitgebouwde vierde graad omgevormd tot een autonome secundaire school met een technische afdeling handel en een beroepsafdeling kleding. Deze nieuwe secundaire school kreeg de naam Sint-Godelieve als eerbetoon aan zuster Godelieve, die tot 1933 overste was en grote bezieler van de lagere school. De zusters hadden ondertussen aan de overkant van de Mechelseweg het schoolgebouw van de paters Assumptionisten aangekocht, dat ze de volgende jaren grondig verbouwden en uitbreidden.

Later zou de verlenging van de leerplicht nog zorgen voor een sterkere uitbouw van het beroepsonderwijs.Vandaag profileert het Sint-Godelieve-Instituut zich als een school voor mode, bedrijfseconomie en organisatie. Binnen het technisch onderwijs hebben we de studierichtingen handel, handel-talen (tweede graad) en accountancy & IT (boekhouden-informatica), marketing & ondernemen (handel) en office & talen (secretariaat-talen) in de derde graad TSO. In het beroepssecundair onderwijs bieden we moderealisatie en –presentatie en kantoor aan in de tweede graad. In de derde graad wordt dit office assistant met als optie medewerker klantendienst en moderealisatie en -verkoop. De zevende specialisatiejaren mode-verkoop en kantooradministratie en gegevensbeheer vervolledigen nog het aanbod.


In 1929 kwamen de paters Assumptionisten aan in Kapelle-op-den-Bos. Een hardnekkig gerucht schrijft dit toe aan een missioneringsinitiatief vanuit Limburg, maar dit blijft een gerucht.
In elk geval, in 1929 begonnen de paters Assumptionisten met een Alumnaat van de congregatie in de Mechelseweg, een internaat waar algemeen secundair onderwijs werd gegeven aan jongens die er aan dachten priester of religieus te worden.

In die tijd werd de H. Theresia van Lisieux "gepromoveerd" tot patrones van de missies en vermits deze alumnaatsleerlingen ook voorbereid werden op een zending naar de pas gestarte missie in Congo, lag de naamgeving voor de hand.

In 1956 werd, op vraag van het bisdom, gestart met het Sint-Theresiacollege, een internaat en een externaat met een oude en moderne humaniora.
Vrij vlug moest men uitkijken naar een nieuwe locatie, die werd gevonden in de Veldstraat. Op het einde van de jaren vijftig verhuisde men naar de Veldstraat en werd het gebouw in de Mechelseweg verkocht aan de zusters van het Sint-Godelieve-Instituut.
In de eerste jaren heeft het college zeker en vast moeten opboksen tegen de "gerenomeerde" colleges in de steden Mechelen, Dendermonde en Brussel. Sedert 1973 is het Sint-Theresiacollege alleen nog externaat.

Bij het opstarten van de eenheidsstructuur SO'89, bleef het STK zich profileren als een school met de onderwijsvorm ASO.
In de eerste graad kan er na het eerste leerjaar A gekozen worden tussen de basisopties Latijn, Grieks-Latijn en moderne wetenschappen.
In de tweede graad zijn er zes studierichtingen (economie, Grieks, Grieks-Latijn, humane wetenschappen, Latijn en wetenschappen), in de derde graad tien (economie-moderne talen, economie-wiskunde, Grieks-Latijn, humane wetenschappen, Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen, Latijn-wiskunde, , moderne talen-wetenschappen, moderne talen-wiskunde en wetenschappen-wiskunde).

Eind jaren vijftig, begin jaren zestig besloot de toenmalige gemeenteraad van Londerzeel om iets te doen aan de democratisering van het onderwijs en aan de volksverheffing. Men stelde vast dat meisjes konden voortstuderen in Virgo Sapiens, dat jongens van de betere komaf naar het college van Kapelle-op-den-Bos of naar Brussel trokken, maar dat de jongens van gewone komaf op veertienjarige leeftijd hun schoolloopbaan stopten en gingen werken. Daarom werd de bestaande vierde graad van de jongensschool omgevormd tot een volwaardige technische school. In de lokalen van de jongensschool en in de stallen van het rusthuis werd er les gegeven, een werkplaats werd ineengetimmerd.Het werd een hele onderneming, avontuurlijk, niet zonder risico's en met grote financiële implicaties. Enkele jaren later kreeg deze school zijn huidige naam. Het Gemeentelijk Technisch instituut Londerzeel kende een gestadige groei en staat er vandaag stevig met verscheidene studierichtingen in de nijverheidssector. In de eerste graad kan er, na het eerste leerjaar A, gekozen worden tussen industriële wetenschappen en mechanica-elektriciteit. Daarnaast is er ook 1B en het beroepenveld metaal-elektriciteit.
In de tweede graad zijn er de studierichtingen electromechanica, industriële wetenschappen en mechanische technieken voor wat betreft TSO en basismechanica en elektrische installaties in BSO. In de derde graad wordt dat dan electromechanica, industriële wetenschappen, en mechanische vormgevingstechnieken en industriële ICT in TSO, elektrische installaties, lassen-constructie en werktuigmachines in BSO. Ook hier zijn er in de onderwijsvorm BSO zevende specialisatiejaren met name: computergestuurde werktuigmachines, fotolassen en industriële elektriciteit. Op 1 september 2014 kreeg het GTIL een nieuwe boost met de opening van de eerste passiefbouwschool in Vlaanderen.